Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Punan Ang Hinihinging Detalye Sa Tsart. PARAAN…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Punan ang hinihinging detalye sa tsart.

PARAAN NG PAGTUTULUNGAN SA BAYAN☟︎︎︎☟︎︎︎

SANGGUNIANG PANLALAWIGAN:

SANGGUNIANG PAMBAYAN:​

Answer:

SANGGUNIANG PANLALAWIGAN:tumulong sa mga kapwa Tao na nangangailangan ng tulong.

See also  Sa Paniniwala Ng Mga______,nilikha Daw Ang Kanilang Diyos Na Si______ang Pi...