Gawain IV: Sagutin Ang Sumusunod Na Katanungan Batay Sa Binasan…

Gawain IV: Sagutin ang sumusunod na katanungan batay sa binasang teksto.

1. Ano ang pamagat ng teksto?

2. Anong uri ng tekstong impormatibo ang binasa?Bakit?

3. Ano ang layunin ng may akda?

4. Ano ang pangunahing ideya ng teksto?

5. Ano ang estilo sa pagsulat, kagamitan sanggunian ang ginagamit?

6. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakakalat ang mga impormasyong inilahad sa tekstong binasa? Gumawa ka ng mga hakbang na maaari mong gawin. ​

Answer:

1./

2./

3.×

4./

5./

6.x

Explanation:

yan ang sagot hope it help

See also  Alin Sa Mga Sumusunod Na Pinakamagandang Kabihasnan Ang Nanatili Pa Rin Hanggang S...