Gawain 4: Tayahin Ang Iyong Pag-unawa Sagutin Ang Mga Tanong Ng Buong Husay. 1….

Gawain 4: Tayahin ang Iyong Pag-unawa
Sagutin ang mga tanong ng buong husay.
1. Mahalaga ba ang pakikilahok at bolunterismo ng isang kabataan?
2.ano-ano ang maidudulot nito sa iyong kapuwa? Sa paaralan? Sa lipunan?
3. paano mo gagamitin ang talento sa iyong pag sasagawa ng pakikilahok at bolunterismo?

Answer:

1.tama para my maitulong ka din

3.mag ensayo ng magensayo para mapagbutihin ang pagsayaw o pagkanta at iba pa

Explanation:

Sorry po hindi ko po alam sa n.2

See also  D. Sagutin Sa Buong Pangungusap Ang Mga Tanong Upang Makabuo Ng Pangung...