Gawain 2: Panuto: Ibigay Ang Hinihinging Detalye Sa Tsart. Programa O Proyek…

Gawain 2: Panuto: Ibigay ang hinihinging detalye sa tsart. Programa o Proyekto Mga Pakinabang Ganet​

Answer:

saan po tong start

Explanation:

school mo hindi malayo

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

See also  Complete The Graphic Organizer By Giving Your Own Opinion On Why We...