Gawain 1. Panuto: Punan Ng Mga Hinihinging Impormasyon Ang Loob Ng Mga Hugis….

Gawain 1. Panuto: Punan ng mga hinihinging impormasyon ang loob ng mga hugis.​

Answer:

Medal:

Mag aral

Tutulong sa pamilya

Makapag tapos ng pag aaral

Star:

Doctor

Explanation:

Hope it helps

#CARRYONLEARNING

#BRAINLY.PH

[tex] \gamma m \alpha rie \alpha lethi \alpha \gamma [/tex]

See also  17. Nahaharap Ang Buong Mundo Sa Isang Pandemya Na Hindi Inaasahan...