GAWAIN 1: Bunga Ng Kaalaman Panuto: Suriin Ang Halimbawa Ng Pahayag Ng Personal Na Pah…

GAWAIN 1: Bunga Ng Kaalaman Panuto: Suriin ang halimbawa ng Pahayag ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay bilang isang mag-aaral gamit ang gabay sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang aking Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay Kukuha ako ng arts and design na track sa Senior High School. Mag-aaral ng mabuti at hihingin ang gabay ng aking mga magulang, kaibigan, at pinagkakatiwaalan upang makakuha ng mataas na marka at maging inspirasyon. Magsasanay ako sa pagguhit ng mga desinyo ng gusali at istrakturang pisikal. Magiging masunurin ako sa aking mga guro at magpapasa ng mga gawain sa takdang oras na may kalidad. Susuklian ko ang mga sakripisyo ng aking mga magulang upang ako ay makapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagaaral ng mabuti at maging isang matagumpay na architect. Elemento Misyon sa Buhay Pagpapahalaga Nais Marating Llence Benepisyong makukuha at paano ito makakatulong Balakid sa Pagtupad Sino-sino ang pwedeng makakatulong sa pagtupad nito Batayan mula sa pahayag ng personal na misyon sa buhay Gabay na tanong: 1. Ano ang ibig sabihin ng personal na pahayag ng misyon sa buhay o personal mission statement? Ipaliwanag. 2. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng Pahayag ng Personal na Layunin sa Buhay? Ipaliwanag. GAWAIN 2: Sanaysay Ng Kaisipan (Isulat sa ibang Papel) Panuto: Sumulat ng sanaysay tungkol sa batayang konsepto ng pahayag ng personal na misyon sa buhay na tinalakay. Sa pagsulat ng sanaysay, gamitin ang tatlong bahagi ng sanaysay (panimula, katawan, at pagwawakas). Sa pagsulat ng sanaysay, kailangang masagot ang mga sumusnod na katanungan: 1. Ano ang mga dapat mong isaalng-alang sa pagbuo ng pahayag ng personal na misyon sa buhay? 2. Paano mas magiging makatotohanan at makabuluhang iyong pahayag ng personal na misyon sa buhay?​

See also  Ito Ang Batayan Ng Mga Karapatan Na Itinakda Na Isang Lipunan O Pamahalaan A.lika...

Explanation:

GAWAIN 1:

1. Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay isang maikling pahayag na naglalaman ng mga personal na hangarin, mga layunin, at mga prinsipyong nagtuturo sa isang tao kung paano niya gustong maging at kung paano niya gustong magpakatotoo sa kanyang sarili. Ito ay naglalayong magbigay ng gabay at direksyon sa buhay ng isang tao.

2. Mahalaga ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay dahil ito ang magbibigay ng patutunguhan at layunin sa ating buhay. Ito ay magtutulak sa atin upang magpursige at magtrabaho nang husto upang makamit ang ating mga pangarap at layunin. Ito rin ang magiging gabay natin sa paggawa ng mga desisyon at pagpaplano ng ating buhay.

GAWAIN 2:

Ang pahayag ng personal na misyon sa buhay ay isang mahalagang konsepto na nagbibigay ng direksyon at layunin sa buhay ng isang tao. Sa pagbuo ng pahayag na ito, kailangan isaalang-alang ang ilang mga bagay. Una, kailangan malinaw ang mga personal na pangarap at layunin. Kailangan rin mag-isip kung paano makakatulong ang mga ito hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa ibang tao at sa lipunan. Pangalawa, kailangan magkaroon ng malinaw na pang-unawa sa mga sariling kakayahan, kakulangan, at limitasyon. Ito ay magtutulak sa atin upang mag-set ng mga achievable at realistic na layunin. Pangatlo, kailangan isaalang-alang ang mga prinsipyong at paniniwala na maging gabay sa pagpili ng mga desisyon at paggawa ng mga hakbang tungo sa pag-abot ng mga layunin.

Upang mas magiging makatotohanan at makabuluhang ang pahayag ng personal na misyon sa buhay, kailangan itong maging specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound o SMART. Kailangan rin itong isulat sa paraang malinaw at madaling maintindihan. Importante rin na magkaroon ng regular na pagrereview at pag-evaluate upang malaman kung nasa tamang landas pa rin tayo patungo sa ating mga layunin.

See also  Deskripsiyon Ng Simbahan​

Sa kabuuan, ang pahayag ng personal na misyon sa buhay ay isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng ating identidad at pagpaplano ng ating buhay. Ito ang magbibigay ng patutunguhan at direksyon sa ating buhay, at magtutulak sa atin upang magpursige at magtrabaho nang husto upang makamit ang ating mga pangarap at layunin.

12 Mga Quote Tungkol Sa Pag Ibig Sa Sarili Kultura 2022 - Mobile Legends

Pag tungkol ibig sanaysay tunay pormal. Sanaysay tungkol sa tunay na pag ibig. 😊 pormal na sanaysay tungkol sa tunay na pag-ibig. sweet serendipity

😀 Sanaysay tungkol sa pag-ibig di pormal. Sanaysay Tungkol Sa Pag Ibig

sanaysay pormal ibig tungkol ina aking tagalog halimbawa nanay wander mga

Sanaysay tungkol sa pag ibig. Pag tungkol ibig sanaysay tunay pormal. 😀 sanaysay tungkol sa pag-ibig di pormal. sanaysay tungkol sa pag ibig

Sanaysay Tungkol Sa Pag Ibig Ng Magulang Mga Sanaysay Sa Filipino | Hot

Sanaysay tungkol sa pag ibig essays. Pag tungkol ibig sanaysay tunay pormal. 😊 pormal na sanaysay tungkol sa tunay na pag-ibig. sweet serendipity