Fact Opinion Rod Plants Need Sunlight. Sinigang Is More On Delicious Than Adobo. Chicken…

Fact
Opinion
Rod
Plants need sunlight.
Sinigang is more on
delicious than
Adobo. Chicken
is more delicious
than Pork
Sinigang is more delicious
than Adobo.
Rodrigo R. Duterte is the
Philippine president now.
Plants need sunlight.
Chicken is more delicious
than pork.
We need to respect our
Philippine flag.​

Answer:

1. Fact

2. Opinion

3. Opinion

4. Fact

5. Fact

See also  5. Ang Mga Sumusunod Na Awtin Ay May Anyong Strophic, Maliban Sa ISA. Ano Ito?...