E Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Punan Ang Hinihinging Detalye Sa…

e Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Punan ang hinihinging detalye sa tsart. Sangguniang Pambayan Sangguniang Panlalawigan Paraan ng pagtutulunga n sa bayan​

sangguniang panlalawigan:                    

1. Cummunity pantry

2. pagbibigay ng mga gamit

3.pagbibigay ng maayos na trabaho

4. pagwa ng mga imprastraktura  

sangguniang panlalawigan:

1. nagtutulungan at nagbibigayan

2.

3.

4.

Explanation:

hope it helps

pa brainlyess

sorry kung di ko po na sagutan ang 234

See also  Sanhi-pagpotul Ng Punongkahoy Epekto-erosion Solusyon​