Disenyo At Pamamaraan Ng Pananaliksik Ng Konseptong Papel

Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik ng konseptong papel

Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik ng konseptong papel

Ang disenyo ng pananaliksik ay ang pangkalahatang istratehiya na pinipili ng mananaliksik sa paraan na maayos at lohikal.

Klapikasyon ng Pananaliksik Batay sa Uri:

  • Disenyong exploratori
  • Historikal
  • Disenyong action research
  • Pamaraang nakabatay sa pamantayan (normative study)
  • Etnograpikong pag-aaral
  • Komparatibong pananaliksik
  • Pag-aaral ng isang kaso/ karanasan (o case study)
  • Deskriptibo

https://brainly.ph/question/1471556

https://brainly.ph/question/911436

https://brainly.ph/question/1940810

See also  Lakbay Sanaysay Examples