Dalawang Uri Ng Disenyo Ng Pananaliksik​

dalawang uri ng disenyo ng pananaliksik​

Answer:

KWANTITATIBO KWALITATIBO

Explanation:

Ang kwantitatibong pananaliksik ay tumutukoy sa sistematiko at empirical na imbestigasyon ng iba’t ibang paksa at penomenong panlipunan sa pamamagitan ng matematikal, estadikal, at mga teknik na pamamaraan na gumagamit ng komputasyon.

Ang kwalitatibong pananaliksik naman ay kinapapalooban ng mga uri ng pagsisiyasat na ang layunin ay malalimang unawain ang pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang dahilan na gumagabay rito.

See also  Ano Ang Gamit Ng Sinopsis