History Archive

Mga Tanyag Na Karagatan​

mga tanyag na karagatan​ Answer: pacific ocean ito ang isang pinakamakamalaking karagatan sa mundo tagalog …