Buod O Sinopsis Ng Alibughang Anak

Buod o sinopsis ng alibughang anak

Ang parabula tungkol sa Alibughang Anak ay tungkol sa ama at kaniyang mga anak.

May isang mayamang ama na may dalawang lalaking anak. Humiling ang busong anak na ibigay na ang kaniyang manang kayamanan mula sa kaniyang ama. Matapos niya itong makuha, umalis siya at nagpakalayo. Nilustay niya ang kaniyang mana at ginastos nang labis.

Matapos ang maikling panahon ng kaniyang pag-alis, naubos na lahat ang kanyang mana at salapi. Naging pulubi siya at nakaranas ng kagutuman. Napilitan siyang mamasukan upang maging tagapag-alaga ng mga baboy. Naranasan din niya ang kalupitan ng kaniyang amo nang pagkaitan din siya kahit na ng pagkain ng mga baboy.

Dahil sa hirap na kaniyang dinaranas, napaisip siya tungkol sa kaniyang ama. Napagtanto niya na mabuti pa ang mga manggagawa ng kaniyang ama ay kumakain nang maayos habang siya ay walang makain. Hindi naglaon ay nagpasiya siya na bumalik na sa kanilang tahanan at sa kaniyang ama.

Nang makita ng kaniyang ama na siya ay bumalik. Natuwa ang kaniyang ama at siya ay hinalikan at niyakap. Sinabi niya sa kaniyang ama ng buong pagsisisi, “Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alila.”

Sa halip na magalit ang ama ay inutusan nito ang kaniyang mga alila na linisan ang kaniyang anak, bigyan ng pinakamagandan at pinakamaayos na kasuotan, bigyan ng mamahaling singsing at sapatos. Ipinag-utos din niya na magkatay ng isang matabang baka ay maghanda ng isang magarbong pagdiriwang para sa pagbabalik ng kaniyang anak.

See also  Pagkakatulad Ng Pormal At Di Pormal

Sabi ng ama, “Ang anak ko ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik.”

Napansin ng kaniyang kapatid ang ginagawang paghahanda sa kanilang tahanan nang ito dumatingNamangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Itinanong niya sa isang alila bakit mayroong inihahandang pagdiriwang. Nagalit siya nang malamang para ito sa kaniyang nagbalik na kapatid. Hindi niya napigilan magalit sa kaniyang ama at magsumbat. “Akong masunurin ninyong anak na buong katapatang naglilingkod sa inyo ay hindi ninyo naipagpatay kahit isang guya man lamang. Ngayong dumating ang alibugha ninyong anak na lumustay ng inyong kayamanan ay gugugol kayo nang malaki at magdiriwang!” sabi ng kapatid sa kanilang ama.

“Anak ko, ikaw ay lagi kong kapiling. Ang lahat ng akin ay iyo. Tayo’y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Siya ay nawala at muli nating nakita” sagot ng ama.

Para sa iba pang kaalaman tungkol sa parabula, maaaring puntahan ang link na ito:

https://brainly.ph/question/1622884

#SPJ2

Gawan ng lagom o buod na mag 3-5 pangungusap batay sa rubric sa rubric

Sampung halimbawa ng mitolohiya ng pilipinas. Mga halimbawa ng sinopsis buod. Pagsulat ng sinopsis halimbawa

Halimbawa Ng Sinopsis.doc - Panuto. Pumili Ng Panonooring Episodo O

halimbawa sinopsis dokumentaryo palabas telebisyon pumili

Mga halimbawa ng sinopsis buod. Sinopsis o buod. Pang abay na mga halimbawa sa powerpoint ppt kilos ay si presentation hindi kung slideserve jose mang maria ito

Magbigay Ng Halimbawa Ng Sinopsis - magbigay mamimili

Halimbawa ng rekomendasyon sa pananaliksik halimbawa. Halimbawa ng isang lagom. Halimbawa ng pagsulat ng paglalagom

Halimbawa Ng Sinopsis – Halimbawa

sinopsis halimbawa synopsis

Halimbawa ng rekomendasyon sa pananaliksik halimbawa. Halimbawa ng sinopsis – halimbawa. P ananaliksik

Halimbawa Ng Sinopsis – Halimbawa

sinopsis halimbawa pptx

Mga halimbawa ng lagom o sinopsis. Ng halimbawa kwentong lagom pabula tagalog hayop. Mga halimbawa ng sinopsis buod

See also  Dagli Tungkol Sa Mga Studyante

SINOPSIS | PDF

Halimbawa ng isang lagom. Hawig, lagom,presi,sintesis. Gawan ng lagom o buod na mag 3-5 pangungusap batay sa rubric sa rubric

Halimbawa Ng Mga Pananaliksik Tungkol Sa Wika Mobile Legends | Dog Bread

Ng halimbawa kwentong lagom pabula tagalog hayop. Halimbawa ng lagom – halimbawa. Halimbawa ng lagom o buod sa pananaliksik

Mga Halimbawa Ng Lagom O Sinopsis - dehalimba

Kasaysayan ng maikling kwento buod. Mga halimbawa ng lagom o sinopsis. Gawan ng lagom o buod na mag 3-5 pangungusap batay sa rubric sa rubric

Buod Ng Kwento Ng El Filibusterismo Kabanata 6 - Vrogue

Sinopsis o buod. Halimbawa ng mga pananaliksik tungkol sa wika mobile legends. Halimbawa sinopsis dokumentaryo palabas telebisyon pumili

Sampung Halimbawa Ng Mitolohiya Ng Pilipinas

Halimbawa ng sinopsis – halimbawa. Hawig, lagom,presi,sintesis. Magbigay ng tatlong halimbawa ng parabula

Halimbawa Ng Rekomendasyon Sa Pananaliksik Halimbawa | Porn Sex Picture

Mga halimbawa ng lagom o sinopsis. Halimbawa ng sinopsis – halimbawa. Halimbawa ng lagom o buod sa pananaliksik

Mga Halimbawa Ng Sinopsis Buod - dehalimba

Ng halimbawa kwentong lagom pabula tagalog hayop. P ananaliksik. Halimbawa ng sinopsis.doc