Buod Ng Kwentong Akasya O Kalabasa

buod ng kwentong akasya o kalabasa

Akasya o Kalabasa

Ni Consolation P. Conde

Isang pamilya ang nagnanais ipasok sa isang kilalang eskwelahan ang kanilang anak. Nang umagang iyon maagang bumangon si Aling Irene upang ihanda ang mga pangangailangan ng kanyang anak na si Iloy na tutungo at mag aaral sa Maynila. Si Mang Simon ang sasama sa kanyang anak sa pagluwas sa Maynila. Nang makarating sa paaaralan sila ay agad na nagtungo sa Tanggapan ng Punong-guro. Sila ay magalang na bumati sa Punong guro, gayundin naman ito sa kanila. Sinabi nila dito ang kanilang pakay. Sinabi ni Mang Simon na ang gusto lamang niya ay isang maiksing kurso para sa kanyang anak na si Iloy. Sumagot ang Punong-guro ng “Aba, opo,” maaga pa na tugon ng punong-guro. “Maaaring ang lalong pinakamaikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo ay magpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugol kayo ng puu-puung taon, subalit ang kakailanganin ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa.”

Sa sinabi ng guro ang mag-ama ay nagbulungan. Umuwi si Mang Simon na mag-isa sa kanyang sarili mabuti na nga ang kunin ng kanyang anak ay isang buong kurso ng sa gayon yumabong ang kaalaman at kinabukasan.

 

I-Click ang mga links para sa karagdagang impormasyon:

https://brainly.ph/question/1991521

https://brainly.ph/question/1987245

https://brainly.ph/question/478714

 

See also  Gawain 4 Sa Pagsasanay Na Ito Alamin Natin Kung Nasusundan Mo Ang Pagbabago Sa Ati...