Basahin Ang Sumusunod Na Pangungusa. Suriin Ang Maysalungguhitan Nacohesive D…

Basahin ang sumusunod na pangungusa. suriin ang maysalungguhitan nacohesive device na ginamit sa bawat pangungusap at ipaliwanag kung paano ito ginamit. ​

Answer:

1. pagpapahayag ng pagdaragdag

2. pagpapahayag ng kabawasan sa kabuuan

3. dahilan o resulta ng kaganapan

4. taliwas o salungat

5. dahilan o resulta ng kaganapan

Explanation:

pabrainliest po

See also  Mabuting Katangian Ni Don Pedro​