Bakit Mahalaga Na Maityak Ng Pamahalaan Ang Pangangasiwa Ng Hustisya?

bakit mahalaga na maityak ng pamahalaan ang pangangasiwa ng hustisya?

Answer:

Ang hustisya  

 -Ang sabi ng karamihan mahirap na daw makamit ngayon ang hustisya lalo na kung ikaw ay isang mahirap lamang, sapagkat ayon sa kanila nabibili na ng salapi ang hustisya, kalimitan daw sa mga napaparusahan ay totoong enosente samantalang ang tunay na nagkasala ay nagiging Malaya,  ang mga taong inabuso at niloko ay umiiyak at nagdurusa sapagkat ang may sala ay Malaya.

See also  PERFORMANCE TASK NO. 1 IPALIWANAG SA PAMAMAGITAN NG VENN DIAGRAM ANG PAKAKATU...