B .Panuto: Punan Ang Graphic Organizer Ng Mga Hinihinging Detalye. Mg…

B .Panuto: Punan ang graphic organizer ng mga hinihinging detalye. Mga Reaksyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo​

Answer:

Ang kristiyanismo ay naging bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. At nabuhay kasama nito.

Meron ding mga Pilipino na hindi tumatangkilik sa kristiyanismo sapagkat iyon din ang kanjlang paniniwala.

Explanation:

Yan lang kaya ko ☺hope it help☺

See also  Bakit Mahalaga Ang Timbangan Sa Mga Prodyuser At Konsyumer?