Awitin Ang Awit Sa Chart At Tukuyin Ang Iba't-ibang Daloy Ng M…

Awitin ang awit sa chart at tukuyin ang iba’t-ibang daloy ng melodiya kung ito ay pataas o pababang pahakbang, pataas o pababang palaktaw o kaya nama’u inuulit.

Answer:

1.) pataas na pahakbang

2.) inuulit

3.) pababang pahakbang

4.) pataas na pahakbang

5-8.) pababang palaktaw

9.) pataas na pahakbang

11.) pababang pahakbang

15.) pababang palaktaw

Gamit ang blankong mapa ng Asya, pangalanan ang mga bansa nito na nasa

ng asya bansa ang mga bawat nasa loob nito gamit kahon

Panuto: isulat ang so-fa syllable ng mga nota sa bawatiskalaa. 2. ito ay isang mahalagang elemento ng musika a nota b. g-clef c. Suriin ang daloy ng melodiya sa melodic pattern.sabihin kung ano ang

Tayahin'anuto: Suriin ang daloy ng melodiya sa melodiSabihin kung ano

daloy ano melodiya kung ipak

Daloy melodiya sabihin melodic kung ipakita ph suriin. Gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melody sa bawat. Gawain sa pagkatuto bilang 1: tingnan mo ang mga larawan. tukuyin mo

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin ang daloy ng melodiya sa bawat

Gawain sa pagkatuto bilang 5 tukuyin ang estilo ng pagsisimula at pagwa. Ng asya bansa ang mga bawat nasa loob nito gamit kahon. Iskala. gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melodiya sa

tukuyin ang wastong direksyon ng melodiya isulat ang tamang sagot sa

Daloy mga tukuyin melodiya tamang sumusunod isulat sagot. Iskala. gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melodiya sa. Gawain 1 musika: ang daloy ng melodiya panuto: tukuyin ang daloy ng

See also  Isulat Kung Tama O Mali. 2.pattern Ang Pinakamaliit Na Bahagi Ng At...