Ano Po Ang Mensahe Ng Butil Ng Kape?

Ano po ang mensahe ng butil ng kape?

Answer:

Mensahe ng Butil ng Kape

“The Story of a Carrot, Egg, and a Coffee Bean”

(Isinalin sa Filipino ni Willita A. Enrijo)

Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa ang magsasaka, narinig niyangnagmamaktol ang kaniyang anak na lalaki. Narinig nitong binabanggit ng kaniyang anak ang hirap at pagod na nararanasan sa pagsasaka at pagbubungkal ng bukirin.

Ayon pa sa anak , nararamdaman niya na hindi makatarungan ang kaniyang buhaydahil sa hirap na nararanasan niya. Sa pagkakataong iyon, tiningnan ng ama anganak at tinawag niya papunta sa kusina.

Nilagyan ng ama ang tatlong palayok ng tubig at saka isinalang sa apoy.Walang narinig na ano mang salitaan sa mga oras na yaon. Hinayaan lamang nila angnakasalang na mga palayok. Hindi nagtagal, kumulo ang tubig. Sa unang palayok ,

inilagay ng ama ang carrot. Sa pangalawa naman ay mga itlog. Sa panghuli, butil ng kape ang inilahok.

“Sa tingin mo, ano ang maaaring mangyari sa carrot, itlog at butil ng kape na aking inilahok?” tanong ng ama.

“Maluluto?” kibit-balikat na tugon ng anak.

Makalipas ang dalawampung minuto, inalis ng ama ang mga baga at pinalapit ang anak sa mga palayok.

“Damhin mo ang mga ito,” hikayat ng ama.

“Ano ang iyong napuna?” bulong ng ama.

Napansin ng anak na ang carrot ay lumambot. Inutusan naman siya ng ama na kunin ang itlog at hatiin ito. Matapos mabalatan ang itlog, napansin niya na buo at matigas na ito dahil sa pagkakalaga.

See also  Paano Ginagamit Ang Matalinhaga At Eupimistikong Pahayag Sa Tula,ba...

“Higupin mo ang kape,” utos ng ama.

“Bakit po?” nagugulumihanang tanong ng anak.

Nagsimulang magpaliwanag ang ama tungkol sa dinaanang proseso ng carrot, itlog,at butil ng kape. Pare-pareho itong inilahok sa kumukulong tubig subalit iba-iba ang naging reaksiyon.

Ang carrot na sa una ay matigas, malakas, at tila di matitinag subalit matapos mailahok sa kumukulong tubig ay nagging malambot na kumakatawan sa kahinaan. Ang itlog na may puti at manipis na balat bilang proteksiyon sa likidong nasa loob nito, ay naging matigas matapos mapakuluan. Samantala, ang butil ng kape nang ito ay mailahok sa kumukulong tubig ay natunaw ngunit kapalit nito ay karagdagang sangkap na magpapatingkad dito.

“Alin ka sa kanila? tanong ng ama sa anak.

“Ngayon, nais kong ikintal mo ito sa iyong isipan, ang kumukulong tubig ay katumbas ng suliranin sa buhay. Kapag ito ay kumatok sa ating pinto, paano ka tutugon? Ikaw ba ay magiging carrot, itlog o butil ng kape?” usal ng ama.

“Ikaw ba ay magiging carrot na malakas sa una subalit nang dumating ang pagsubok ay naging mahina? O kaya naman ay magiging tulad ng itlog na ang labas na balat ay nagpapakita ng kabutihan ng puso subalit nabago ng init ng kumukulong tubig? Ang itlog ay nagpapaalala na minsan may mga taong sa una ay may mabuting puso subalit kapag dumaan ang pagsubok tulad ng sigalot sa pamilya o mga kaibigan, sila ay nagkakaroon ng tigas ng kalooban upang hindi igawad ang kapatawaran sa nagkasala. O maging tulad ka kaya ng butil ng kape na nakapagpabago sa kumukulong tubig? Kapuna-puna na sa tulong ng butil ng kape, nadagdagan ng kulay at bango ang kumukulong tubig,” paliwanag ng ama.

See also  Paano Lumipas Ang Merkantilismo Sa Pilipinas​

“Kung ikaw ay tulad ng butil ng kape, ikaw ay magiging matatag sa oras ng pagsubok. Higit sa lahat, ikaw mismo ang magpapabago sa mga pangyayari sa paligid mo,” dagdag na paliwanag ng ama.

“Paano mo ngayon hinaharap ang mga suliranin sa iyong buhay?” Ikaw ba ay sumusunod lamang sa kung ano ang idinidikta ng sitwasyon o nagsusumikap kang maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Gayundin, patuloy ka rin bang lumilikha ng positibong pagbabago na dulot ng di magagandang pangyayari?

“Kaya anak, ikaw ba ay carrot , itlog, o butil ng kape?” tanong muli ng ama.

Ngumiti ang anak, kasunod ang tugon – “ako ay magiging butyl ng kape…” katulad mo mahal na ama.

#CARRY ON LEARNING

Answer:

ang haba nmn Yan Wala pang tanong

Mensahe Ng Butil Ng Kape Book Cover

Mensahe ng butil ng kape. Activity para mensahe ng butil ng kape. Mensahe ng butil ng kape book cover

Mensahe Ng Butil Ng Kape - Buod Ng Kwento Ng Magsasaka

ng kape butil mensahe kwento buod magsasaka bon appetit

Pin on best kape hugot. Lesson plan parabula ang mensahe ng butil ng kape. Buod ng mensahe ng butil ng kape: repleksyon sa mensahe ng butil ng kape

Lesson Plan Parabula Ang mensahe ng butil ng kape - Banghay Aralin sa

Mensahe ng butil ng kape book cover. Mensahe ng butil na kape. Activity para mensahe ng butil ng kape

Buod ng Mensahe ng Butil ng Kape: Repleksyon sa Mensahe ng Butil ng Kape

Pin on best kape hugot. Mensahe ng butil ng kape. Pin on best kape hugot

MENSAHE NG BUTIL NG KAPE - YouTube

kape butil mensahe

Mensahe ng butil ng kape // panandang pandiskurso// filipino-10. Butil kape mensahe. Mensahe ng butil ng kape: buod

Mensahe Ng Butil Ng Kape Picture

Kape butil mensahe parabula. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Reflection paper.docx

See also  Sitwasyon Na Nagsasaad Ng Pagkakaroon Ng Empathy

Ang tinutuloy na parabula ay MENSAHE NG BUTIL NG KAPEFOLLOW KO

Mensahe ng butil ng kape. Mensahe ng butil ng kape book cover. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape

Ang Kwento Ng Mensahe Ng Butil Ng Kape - paramensahe

Kape butil mensahe parabula. Nillaman ng parabulang mensahe ng butil ng kape. Mensahe ng butil na kape

Pin on Best KAPE HUGOT | Finest KAPE QUOTES

Mensahe ng butil ng kape // panandang pandiskurso// filipino-10. Kape butil carrot mensahe. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape

MENSAHE NG BUTIL NA KAPE | PARABULA - YouTube

kape butil mensahe parabula

Lesson plan parabula ang mensahe ng butil ng kape. Ang mensahe ng butil ng kape. Mensahe ng butil ng kape" (isinalin sa filipino ni willita a. enrijo)

Alin ka sa kanila? ~ Ang Mensahe ng Butil ng Kape

Mensahe ng butil na kape. Asap po! patulong plz. ang kwento ay ang mensahe ng butil ng kape. nasa. Ang mensahe ng butil ng kape

Activity Para Mensahe Ng Butil Ng Kape - paramensahe

Kape butil carrot mensahe. Mensahe ng butil na kape. Pin on best kape hugot

MENSAHE NG BUTIL NG KAPE // PANANDANG PANDISKURSO// FILIPINO-10 - YouTube

Mensahe ng butil ng kape // panandang pandiskurso// filipino-10. Kape butil carrot mensahe. Mensahe ng butil ng kape

(DOCX) Mensahe Ng Butil Ng Kape - DOKUMEN.TIPS

Mensahe ng butil ng kape. Kape butil mensahe. Mensahe ng butil ng kape picture