Ano-ano Ang Mga Mabuti At Masamang Dulot Ng Teknolohiya Sa Kasaluk…

ano-ano ang mga mabuti at masamang dulot ng teknolohiya sa kasalukuyang panahon​

Answer:

sa palagay ko marami

Explanation:

dahil sa teknolohiya maraming aksedente ang nangyayari dahil dn dito mas maraming nagpapakamatay

See also  Kinatawan Ng England Sa Samahang Hong Kong