Ano-ano Ang Apat Na Batayang Hakbang Sa Pananaliksik Ng Sulating Sining At…

Ano-ano ang apat na batayang hakbang sa pananaliksik ng sulating sining

at disenyo?

Answer:

Paggawa ng pananaliksik

Explanation:

Mga hakbang:

1. Pumili ng paksa na nais gamitin sa isang

pananaliksik. Halimbawa, ang paksa ay

maaaring tungkol sa napapanahong isyu o kaya

ay siyentipikong pag aaral

2. Ipahayag ang layunin ng pananaliksik. Sa

ganitong paraan, malalaman natin kung bakit

mahalaga na pag aralan ito.

3. Maghanap ng mga sanggunian na maaaring

gamitin bilang reference. Mas mabuti kung

makahahanap ng kaparehong pag aaral na

isinagawa noon.

4. Maghanap o gumawa ng datos. Maaaring

gumawa ng mga questionnaires o mag

eksperiment upang makahana ng datos na

maaaring gamitin.

5. Pagbuo ng konseptong papel at

dokumentasyon. Dito nakalagay ang mga

hakbang na isinagawa, at ang konklusyon sa

isinagawang pananaliksik.

See also  Kung Ikaw Ang Magbibigay Wakas Ng Kwentong "Ang Araw At Ang Hangin", Paano Mo Ito...