Ano Ang Tema Ng Akasya O Kalabasa? Ni Consolation P. Conde?…

Ano ang Tema ng Akasya o kalabasa? ni consolation P. Conde?

Explanation:

Gusto lang iparating ng kuwento na ang pag-aaral ay dapat hindi minamadali dahil lahat ng pinaghihirapan o ginagawa ng bawat tao ay may karampatang resulta. Sinabi ng punung-guro na pede siyang magbigay ng isang maikling kurso, yun ay kung ayos lang sa magulang ni Iloy na magkaroon ng hindi gaanong magandang bunga ang pag-aaral ng bata, gaya ng pagtatanim ng kalabasa. Madaling itanim at tumubo ngunit hindi ganoon kalago, samantalang ang mahabang proseso ng pagtatanim at pagpapatubo ng akasya ay “worth it” sa paglago nito. Ganiyan ihinambing ng may-akda ang akasya at kalabasa sa pag-aaral.

See also  7. Pagkaraan Ng Ilang Araw, Magaling Na Si Aling Rosa At Hinanap Niya Ang...