Ano Ang Pinagkaiba Ng Kwalitatibong Disenyo Ng Pananaliksik Sa Kuwantitatibong Desinyo?​

ano ang pinagkaiba ng kwalitatibong disenyo ng pananaliksik sa kuwantitatibong desinyo?​

Ano ang pinagkaiba ng kwalitatibong disensyo ng pananalisik sa kuwantitatibong desinsyo?

(Na sa pic po ang sagot, nagkakaroon po kasi ng error)

#CarryOnLearning

#BrainliestAnswer

Ano ang pinagkaiba ng kwalitatibong disenyo ng pananaliksik sa kuwantitatibong desinyo?

[tex] \sf{MY \: ANSWER :} [/tex]

Kung sila ay may pagkakaiba sa mga bahagi nila dahil sa kanilang hinde pagakakapareho sila ay tinatawag na magkaiba ng mga impormasyon.

⊱┈──────────────────────┈⊰

#CarryOnLearning

See also  Ang Layunin Sa Pag-aaral Ay Nabibilang Sa Introduksyon Tama O M...