Ano Ang Na Oobserbahan Sa Paglalaro Ng Piko​

ano ang na oobserbahan sa paglalaro ng piko​

Answer:

Piko

Sa lahat ng larong Pinoy, piko ang isa sa pinakamadaling laruin. Gamit ang chalk at kanya-kanyang pamato, paunahang  mailagay ang pamato sa pinakamataas na bilang at pagkatapos ay ihahagis patalikod ang pamato papunta sa piko. Kung saan lalapag ang pamato ng natapos na manlalaro, ito na ang kanyang teritoryo at hindi na pwedeng tapakan ng ibang manlalaro. Matatapos ang laro kapag wala nang bakanteng bilang na walang pangalan.

Trivia: Merong iba’t ibang variety ang piko, merong regular na piko, pikong buwan at pikong bulaklak.

Explanation:

See also  Isaisip Ang Ng Mga Gawain Na Capagpapanatili Ng Ng - Ng Palilig...