Ano Ang Mga Pinang Ka Iba Ng Katangian Ng Akasya At Kalabasa​

ano Ang mga pinang ka iba ng katangian Ng akasya at kalabasa​

Answer:

Ang akasya ay sumisimbolo sa Isang pangmatagalang proseso na may malawak na kinalalabasan.ang kalabasa Naman ay sumisimbolo sa Isang pangmadaliang proseso lang na di masyadong madami Ang iyong matututunan.

See also  What Is The Difference Between BIOGRAPHY, AUTOBIOGRAPHY AND MEMOIR....