Ano Ang Mga Pagkakaiba Ng Pagsulat Ng Thesis At Ng Panukala Sa Pananaliksik?​

Ano ang mga pagkakaiba ng pagsulat ng thesis at ng panukala sa pananaliksik?​

Answer:

1. Aralin 15 Pagbuo ng Panukalang Saliksik2. Layunin Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod: 1. Matukoy ang mga bahagi ng isang panukalang saliksik; 2. Maipaliwanag ang kahalagahan ng isang panukalang saliksik; 3. Masuri ang isang halimbawang panukalang saliksik; at 4. Makabuo ng isang panukalang saliksik.3. Ang tagumpay ng anumang proyektong saliksik ay nakasalalay sa isang pinag-isipan at sistematikong plano. Ang plano ay dinedetalye sa tinatawag na research proposal o panukalang saliksik. Gaya ng mahihiwatigan sa termino, ang planong ito ay isang panukala lamang, na ang ibig sabihin ay para sa konsiderasyon o pagsasaalang- alang ng eksperto o nakababatid tungkol sa proyekto. Maaari pa itong mabago sang-ayon sa mga komentaryo at mungkahi ng mga eksperto at iba pang magbibigay pansin o puna rito. Pagpaplano ng Saliksik sa Isang Panukalang Saliksik

Explanation:

:>

See also  Ano Ang Mas Mahalaga Dunong O Salapi?