Ano Ang Mga Hakbang Sa Pagsulat Ng Sinopsis O Buod? Sagutin Niyo Na Po

ano ang mga hakbang sa pagsulat ng sinopsis o buod? sagutin niyo na po

Answer:

Mga hakbang sa paggawa ng buod

Basahin, panoorin o pakinggan muna nang pahapyaw ang teskto o akda.

Sa mga nakasulat o episodyo ng isang pinanood o pinakinggan, tukuyin ang paksang pangungusap o ang pinaka tema gayundin ang mga susing salita o key words.

Pag-ugnay-ugnayin ang mga ideya upang mabuo ang pinakapunto o tesis.

Sulatin na ang buod at tiyakin ang organisasyon ng teksto.

Huwag maglagay ng mga detalye, halimbawa at ebidensya.

Makakatulong ang signal word o mga salitang nagbibigay-transisyon sa mga ideya gaya ng gayunpaman at kung gayon bilang pangwakas

Huwag magsinggit ng mga opinyon

Buod

Ang buod ay impormal at bai-baitang na pagsasalaysay ng banghay ng mga pangyayari. Hindi isinasama rito ang mga di mahahalagang detalye. Malimit itong ginagamit sa pagsasalaysay ng mga nabasang kwento, nobela, gayundin ang panonood ng sine, dula at iba pa.

Ito ay maaring mabuo sa pamamagitan ng paggawa ng isa o higit pang talata na binubuo ng mga pangungusap.

Ito ay naglalayong makatulong sa mga mambabasa o may-akda upang lubos na maunawaan ang diwa o tema ng isang seleksyon o isang akda at maisulat ang pangunahing kaisipan ng isang akda upang higit na mainitindihan.

Ito ay kadalasang ginagamit sa iba’t ibang akda katulad ng;

kwento

salaysay

nobela

dula

parabola

talumapati

Sa pagkuha ng mahahalagang detalye ng isang akda sa paggawa ng buod, mahalagang malaman ang sagot sa mgasumusunod na tanong:

Ano?

Kailan?

Saan?

Bakit?

Paano?

Mahalagang maipakilala sa mga mambabasa kung ang akdang binabasa na ginawan ng o buod sa pamamagitan ng paglalahad ng pamagat, may-akda, at pinanggalingan ng akda. Dapat ding maiwasan ang pagbibigay ng iyong sariling pananaw o paliwanang tungkol sa akdang binasa.

See also  Ano Ibigsbihin Ng Buddhism ​

Sa pagbubuod ng mga piksyon, tula, kanta at iba pa, maaring gumawa muna ng story map o graphic organizer upang malinawan ang daloy ng pangyayari. Pagkatapos isulat ang buod sa isang talata kung saan ilalahad ang pangunahing karakter, ang tunggalian at ang resolusyon ng tunggalian.

Answer:

1.Basahin ang buong seleksiyon o akda at unawaing mabuti hanggang makuha ang buongkaisipan o paksa ng diwa nito

.2.Suriin at hanapin ang pangunahing at di pangunahing kaisipan.

3.Habang nagbabasa, magtala at kung maaari ay magbalangkas.

4.Isulat sa sariling pangungusap at huwag lagyan ng sariling opinyon o kuro-kuro

.5.Ihanay ang ideya sang-ayon sa orihinal.

6.Basahin ang unang ginawa, suriin, at kung mapaiikli pa ito nang hindi mababawasan angkaisipan ay lalong magiging mabisa ang isinulat na buod.

Explanation:

(don’t forget to vote guys)

Halimbawa Ng Sinopsis.doc - Panuto. Pumili Ng Panonooring Episodo O

halimbawa sinopsis dokumentaryo palabas telebisyon pumili

Buod sinopsis. Halimbawa ng sinopsis o buod – halimbawa. Sinopsis o buod

GR12 Pagsulat SA Piling Larangan - L3 Sinopsis AT Sintesis - SINOPSIS

Israbi: halimbawa ng nobela buod pdf. Halimbawa buod nobela walang israbi bango. Sinopsis o buod

SINOPSIS o BUOD - Pagsulat ng Iba't Ibang Paglalagom - YouTube

Sintesis o buod 9. Buod ang kwento. Pagsulat buod uri pptx coursehero

Sinopsis Buod

buod sinopsis

Sinopsis halimbawa buod ang gamit bersyon gumawa pananalita sariling. Halimbawa ng sinopsis – halimbawa. Mga halimbawa ng nobelang tagalog

Halimbawa Ng Sinopsis – Halimbawa

sinopsis halimbawa pptx

Halimbawa ng sinopsis – halimbawa. Ng sintesis halimbawa buod mga ang. Halimbawa buod nobela walang israbi bango