Ano Ang Larong Sungka?

Ano ang larong sungka?

Answer:

Ang sungka ay isa sa mga tradisyonal na larong Pilipino. Ito ay isang larong may tablang ginagamitan ng sungkaan —isang laruang tabla na kabilang sa mga mankala na may labing-anim na hukay.

Explanation:

Ang dalawang manlalaro ay may sariling bahay sa magkabilang gilid ng sungkaan. Magpapaligsahan ang mga ito na makarami ng bato sa kanilang bahay. Ang may pinakamaraming bato/shells sa bahay

ang siyang mananalo.

See also  Make A Prayer Asking For Guidance To Read And To Know The Bible By Heart​