Ano Ang Ibig Sabihin Ng Nagbibilang Ng Poste

ano ang ibig sabihin ng nagbibilang ng poste

Ang ibig sabihin ng nagbibilang ng  poste ay taong walang trabaho, taong walang pinagkakakitaan.

Ang nagbibilang ng poste ay isang halimbawa ng sawikain. Kung saan ang sawikain ay ang mga matatalinhagang salita  na kung saan ito ay may mga nakatagong kahulugan.

Mga halimbawa ng sawikain

  1. Para kang kitikiti
  2. Parang patabaing baboy
  3. Para kang nagmumurang kamatis
  4. Lumagay na sa tahimik
  5. Ikaw ay maaliwalas ang mukha

Sawikain at kahulugan nito

  • Parang kitiki

pag sinabihan ka ng ganito ito ay nangangahulugan ng ikaw ay malikot o hindi mapakali.

  • Patabaing baboy

Pag Sinabihan ka ng ganito ito ay nangangahulugan na ikaw ay tamad o ayaw magtrabaho upang mabanat man lang ang buto

  • Nagmumurang kamatis

pag sinabihan ka ng ganito ito ay nangangahulugan na ikaw ay nagdadalaga o nagbibinata pa, kahit ikaw ay nasa katandaang edad na.

  • Lumagay sa tahimik

pag nakarinig ka ng ganito ito ay nangangahulugan ng pag -aasawa

  • Maaliwalas ang mukha

pag pinagsabihan ka ng ganito ito ay nangangahulugan na ikaw ay may masayahing mukha,o laging nakangiti.

buksan para sa karagdagang kaalaman

halimbawa ng sawikain https://brainly.ph/question/38937

kahulugan ng sawikain at halimbawa nito https://brainly.ph/question/128000

iba pang halimbawa ng mga sawikain https://brainly.ph/question/120998

See also  Bagay Na Maihahalintulad Sa Sarili ​