Ano Ang Ebalwasyon Na Disenyo Ng Pananaliksik?​

Ano ang ebalwasyon na disenyo ng pananaliksik?​

Answer:

•Ayon sa businesses dictionary(2011) •Ang disenyong pananaliksik ay ang detalyadong balangkas kung paano isasagawa ang imbestigasyon .

•Kadalasang nilalaman nito kung sa papaano paraan mangangalap ng datos ang mananaliksik ano at paano.

•Ang disenyo pananaliksik ay ang pangkalahatang estratehiya na pinipili ng mananaliksik upang pagsamahin ang lahat ng bahagi at proseso ng pananaliksik sa maayos at lohikal na paraan.

Explanation:

hope it’s help:-)

See also  Ang Pictorial Essay Ba Ay Katulad Ng Picture Story