Ano Ang Deskripsiyon Ng Tubo

Ano ang deskripsiyon ng Tubo

Tubo : Tube
Carrying Subastance

Tubo : SugarCane
Sweet Organic

See also  Ibat Ibang Sanhi Ng Kalamidad