Anim Na Sangkap Ng Pagkakaibigan​

Anim Na Sangkap Ng Pagkakaibigan​

Anim Na Sangkap Ng Pagkakaibigan​

anim na sangkap ng pagkakaibigan​

Answer:

1. Presensya

2. Paggawa ng bagay ng magkasama

3. Pag-aalaga

4. Katapatan

5. Kakayahang mag-alaga ng lihim (confidentially) at pagiging tapat (loyal).

6. Pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba (empathy).

sorry wala pong explanation kasi po iyan na po ang sagot, sana po tama hope it helps brainliest it if its right.

See also  Pagtitipid Ng Tubig At Kuryente Slogan​