Ang Aralin GAWAIN A PANG UNAWA SA BINASA 1 Anong Uri Ng Sanaysay Ang Binasa? Patuna…

ang aralin GAWAIN A PANG UNAWA SA BINASA 1 Anong uri ng sanaysay ang binasa? Patunayan. Ano ang nais ipahiwatig ng may akda sa kanyang sanaysay batay sa pamagat nito? 3. Sa palagay mo ba kasinungaliang maituturing ang mga sinasabi o ginagawa ng mga matatanda na binaggit ng may akda sa sanaysay gaya pa lamang ng pagpapainom ng gamot, pagpapatulog sa tanghali atbp. 00 O HINDI BAKIT?IPANGATWIRANAN MO ANG IYONG SAGOT.) Isulat ang kaparehas na karanasan mo sa mga pangyayari sa akda at magbigay ng reaksyon tungkol dito. 5. Nagustuhan mo ba ang binasang sanaysay? Bakit? 2. GAWAIN B PAGTUKOY SA PANGUNAHING KAISIPAN AT PANTULONG NA KAISIPAN Ano ang pangunahing Kaisipan ng sanaysay? Ano-ano ang mga pantulong na kaisipang tumutulong sa pagbibigay linaw sa pangunahing kaisipan upang mas maunawaan ng mambabasa ang kabuoan ng teksto? pake sagot plss kailangan lang ​

Iduno d q alam lahat promise

See also  Ihambing Mo Ang Mga Kontemporaryong Akda Sa Mga Klasikong Akda...