Akasya O Kalabasa Ano Ang Layon Nito

akasya o kalabasa ano ang layon nito

Answer:

akasya upang ito ay mag bigay limlim sa mga tao upang hindi tayo mainitan sapagkat ang akasya ay isang malaking puno or sa englis ay “century tree” na kung saan aabutin ng dekada bago it lumaki. at ang layun ng kalabas ay ang bigyan ang tao ng makakain sapagkat ang kalabas ay mainam na pagkain at ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa sakit.

See also  Mula Sa Anekdota Ni Jose P. Rizal Na Pinamagatang “Ang Tsinelas Ni Pepe...