A. Sagutin Ang Sumusunod Na Tanong. Isulat Sa Sagutang Papel 1. Llaraw…

A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa sagutang papel 1. llarawan ang daigdig noong unang panahon. 2. Ano-ano ang katangian at paniniwala ng tauhan sa akda? Gayahin ang kasunod na pormat sa sagutang papel. Tauhan Katangian Paniniwala 3. Sa kabila nang di masukat na kalawakan ng daigdig, bakit naging malungkutin ang Diyos? Paano niya binago ang daigdig? 4. Anong uri ng teksto ang binasang akda? 5. Paano ito naiiba sa iba pang uri ng tekstong iyong nabasa?​

Answer:

  1. Noong unang panahon ang daigdig ay isang malaking kawalan.
  2. Tauhan: Hari ng mga ibon. Katangian: Merong matipunong pakpak.
  3. Naging malungkutin ang diyos sapagkat wala siyang makita at walang marinig. Binago niya ang daigidig sa pamamagitan ng pag angat ng kaniyang kanang kamay at ito’y itinuturong pababa.

Explanation:

I hope it helps

kayo na bahala sa number 45

#STUDY HARD!

See also  Halimbawa Ng Pormal Na Sanaysay Tungkol Sa Sarili