6. Kung Ikaw Ang May-akda Paano Mo Ipadarama Ang Pagmamahal Mo Sa Isang 7. Ano An…

6. Kung ikaw ang may-akda paano mo ipadarama ang pagmamahal mo sa isang 7. Ano ang gagawin mo kung sakaling mawalan ka ng mahal mo sa buhay? & Paano mo magagamit sa iyong buhay ang mga aral at mensaheng hatid ng elehiya? 9. Paano naiba ang elehiya sa iba pang uri ng tula? 10. Anong uri ng teksto ang binasang akda? Patunayan.

May ma ayus na sagot brainlist ko:>​

Answer:

Direct Answer:

Explanation:

6. Ipapakita at ipapadama ko sa kanya ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay respeto at pagalang sa kanya. Hindi ako gagawa ng isang bagay na alam kong masasaktan siya. Maging maingat ako sa pagawa ng isang desisyon.

7. Kapag mawalan ka ng minamahal sa buhay, dapat marunong tayong tumanggap at magpatuloy sa laban ng buhay. Upang maipakita mo sa ibang tao na hindi ka mahina, at isa kang matatag na tao. Magagamit mo sa iyong buhay ang mga aral at mensaheng hatid ng elehiya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga lesson na iyong natutunan mula sa isang kwento o story upang may mai apply ka sa pagawa ng desisyon.

9. Ang elehiya ay naiiba sapagkat ito ay Isang malungkot na tula o anomang katha na ipinapatungkol sa yumaong kamag-anak o mahal sa buhay.

10. Tekstong Impormatibo dahil Layunin nitong magbigay ng konkretong impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari. Sinasabing ‘objective’ ang mga tekstong impormatib dahil walang halong anumang opinyon ang pagsasalaysay sa uri ng tekstong ito. Kabilang sa mga ito ay ang mga kuwentong nagsasalaysay ng mga tunay na pangyayari at mga babasahing mayroon tayo sa paaralan tulad ng mga teksbuk o batayang aklat. Kadalasang sinasagot nito ang mga tanong na ano, sino, at paano.

See also  3. Uri Ng Hambingaag Palamang Na Nangangahulugan Ng Pagdaragdag O Pagpapahigit Sa K...

8.