4. Anong Katangian Ng Pananaliksik Ang Nagsasabing Maaaring Ulitin Ang Pananali…

4. Anong katangian ng pananaliksik ang nagsasabing maaaring ulitin ang pananaliksik sa pareho o iba namang disenyo? Ipaliwanag​

Answer:

Ang katangian ng pananaliksik na nagsasabing maaaring ulitin ang pananaliksik sa parehong o iba pang disenyo ay ang Reproducibility o Replicability.

Ang Reproducibility o Replicability ay tumutukoy sa kakayahang ulitin ng ibang mananaliksik ang isang pananaliksik sa parehong disenyo at kondisyon. Ito ay isang mahalagang katangian ng pananaliksik dahil kailangan na maaaring ma-verify o ma-validate ng ibang mananaliksik ang mga resulta ng isang pananaliksik. Kapag mayroong Reproducibility o Replicability ang isang pananaliksik, magiging mas credible at reliable ang mga resulta nito dahil maaari itong ma-validate ng iba pang mananaliksik.

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Reproducibility o Replicability, maaaring ma-verify ng iba pang mananaliksik ang mga resulta ng isang pananaliksik at maaari rin silang gumamit ng parehong disenyo o mag-develop ng ibang disenyo para sa kanilang sariling pananaliksik. Ito ay magbibigay ng mas malawak na pag-unawa at kaalaman sa mga isyu at konsepto na nais pag-aralan ng mga mananaliksik.

Answer:

Ang pananaliksik na may ganitong katangian ay flexible at adaptable. Ibig sabihin po ay kayang mag-adjust at magpalit ng approach sa pag-aaral depende sa sitwasyon o pagbabago. Sa pamamagitan nito, maaaring maging mas epektibo ang hindi pagka-aga ng pananaliksik at makapaghatid ng mas malalim at mas detalyadong impormasyon tungkol sa isang paksa.

See also  Batay Sa Akdang "Amerikanisasyon Ng Isang Pilipino," Anong Nais Nitong...