17. Tumutukoy Sa Pangkalahatang Estratehiya Na Pinipili Ng M…

17. Tumutukoy sa pangkalahatang estratehiya na pinipili ng mananaliksik upang pagsama-samahin ang lahat ng bahagi proseso ng pananaliksik sa maayos at lohikal na paraan. Ito ang nagtitiyak na masasagot ng pananaliksik ang suliranin at matutupad ang layunin na itinakda nito. A Pamamaraan ng pag-aaral C. Disenyo ng Pananaliksik B. Metodo D. Suliranin ng Pag-aaral 18. Ito ang nagtatakda sa uri ng disenyong gagamitin ng mananaliksik Kailangan tiyakin na ang kabuuang disenyo ay lohikal na sasagot sa mahahalagang tanong ng pananaliksik A Pamamaraan ng pag-aaral C. Disenyo ng Pananaliksik B. Metodo D. Suliranin ng Pag-aaral​

Answer:

17.  B. Disenyo ng pananaliksik

18.B.Metodo

See also  Mga Karakter Ng Romeo And Juliet Sa Tagpuan 2 Romeo-lalaki Tybalt-? Capulet-? Nars-?...