17. Ang ______________ Sa Nakatatanda At May Kapansanan Ay Isa Sa Mga Paraan N…

17. Ang ______________ sa nakatatanda at may kapansanan ay isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pagsasaalang-alang o malasakit sa ating kapwa.

a. pagtulong
b. ispiritwal
c. komunikasyon
d. kapwa

18. Ang panalangin ay isang uri ng ______________ na naglalayong maipahatid natin ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan at mga hinaing sa Diyos.

a. pagtulong
b. ispiritwal
c. komunikasyon
d. kapwa​

1.A 2.B correct me if i wrong

Explanation:

1. a. pagtulong

2.c. komunikasyon or b. ispiritwal

Pagpapakita Ng Pagiging Matulungin

Gawain:8 blog ko(filipino). Komiks tungkol sa pagtulong sa kapwa. Pagtulong pakikitungo membantu orang lovepik iba ibig ng larawan

Esp3 Pagpapakita Ng Pagmamalasakit Sa Kapwa – Otosection

Pagpapakita ng paggalang sa lolo. Pagpapakita o pagpapahayag ng paggalang sa nakakatanda. Kapwa pagtulong ang larawan gawain nagpapakita habagat pilipino tagalog tula mga pagtutulungan ronnie ikalawang orga markahan pagasa

Pagpapakita Ng Malasakit Sa Kapwa Tao Larawan

Pagpapakita ng pagiging matulungin. Kahalagahan ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Kapwa pagtulong ang larawan gawain nagpapakita habagat pilipino tagalog tula mga pagtutulungan ronnie ikalawang orga markahan pagasa

Mga Paraan Ng Pagpapakita Ng Pagmamalasakit Sa Kapwa

Mga paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Komiks tungkol sa pagtulong sa kapwa. Kapwa pagtulong ang larawan gawain nagpapakita habagat pilipino tagalog tula mga pagtutulungan ronnie ikalawang orga markahan pagasa

Pagtulong Sa Kapwa Sa Gitna Ng Pandemya Talumpati - Mobile Legends

Pagpapakita o pagpapahayag ng paggalang sa nakakatanda. Pagpapakita ng pagtulong sa kapwa animated. Pagtulong sa kapwa sa gitna ng pandemya talumpati

See also  Isang Uri Ng Pagsisinungaling Upang Mailigtas Ang Sarili Sa Kapahamakan A.prosocial...