1. Presentasyon At Interpretasyon Ng Datos. 2. Paglalathala Ng P…

1. Presentasyon at interpretasyon ng datos. 2. Paglalathala ng pananaliksik isang publikasyo.a. 3. Presentasyon ng pananaliksik sa isang pambansa o pandaigdigang kumperensiya. 4. Pagbuo ng tanong sa pananaliksik. 5. Pagtatakda ng disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. 6. Paglalatag ng mga haypotesis ng pag-aaral. 7. Pagbabasa ng mga kaugnay na pag-aaral at literature. 8. Paglilimita ng paksa. 9. Pamimili ng local at populasyon ng pananaliksik. __10. Pagbuo ng instrumento sa pananaliksik. 11. Pakikisalamuha at pakikinayam sa mga kalahok ng pananaliksik 12. Paglulunsad ng surbey. 13. Pagsasaayos at paghahanda. ng datos para sa presentasyon 14. Pagpapaikling nabuong pananaliksik. 15. Rebisyon ng pananaliksik.​

Answer:

paki ayus nlang po hindi ku po kasi maintindihan sorry po

See also  Balagtasan Paksa: Halimbawa Ng Pagtatalunan: 1. Pagibig- 2. Politika- 3. Ka...