1. Pinag-aaralan Sa Mga Palarawang Pananaliksik Ang Pangkasalukuyang…

1. Pinag-aaralan sa mga palarawang pananaliksik ang pangkasalukuyang ginagawa, pamantayan, at kalagayan. a. Disenyo b. Pamamaraan © Deskriptibo d. Kuwantitatibo 2. . Ang pananaliksik ay kinapapalooban ng mga uri ng pagsisiyasat na ang layunin ay malalimang unawain ang pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang dahilan na gumagabay rito. a. Kuwantitatibo 6 Kuwalitatibo c. Historikal d. Komparatibo 3. Ang na pananaliksik ay gumagamit ng iba’t ibang pamamaraan ng pangangalap ng datos upang makabuo ng mga kongklusyon hinggil sa nakaraan. a. Historikal b. Deskriptibo c. Komparatibo d. Pagsusuri 4. . Ang pananaliksik ay tumutukoy sa sistematiko at empirikal na imbestigasyon ng iba’t ibang paksa at penomenong panlipunan sa pamamagitan ng matematikal, estadistikal, at mga teknik na pamamaraan na gumagamit ng kumpyutasyon. a. Disenyo b. Pagsusuri ng Datos c. Kuwantitatibo d. Kuwalitatibo 5. Ay tumutukoy sa kabuuang balangkas at pagkaaayos ng pananaliksik. a. Disenyo b. Pamamaraan c. Sarbey d. Datos 6. Ang naman ay kung paanong mabibigyang-katuparan ang disenyo. a. Disenyo b. Pamamaraan c. Sarbey d. Datos 7. Isang metodo na ginagamit upang mangalap ng datos sa sistematikong pamamaraan sa isang tiyak na populasyon o sampol ng pananaliksik. a. Interbyu b. Disenyo c. Sarbey d. Pakikipanayam 8. Ito ay pagkuha ng impormasyon sa isang kalahok na may awtoridad o di kaya ay may personal na pagkaunawa sa paksa ng pananaliksik. a. Pananaliksik b. Disenyo c. Sarbey d. Pakikipanayam 9. Ang mga pananaliksik na nasa ganitong disenyo ay naglalayong malalimang unawain ang isang partikular na kaso kaysa magbigay ng pangkalahatang kongklusyon sa iba’t ibang paksa ng pag-aaral. a. Case study b. Action research c. Historikal d. Obserbasyon 10. Ay tumutukoy sa kabuuang balangkas at pagkaaayos ng pananaliksik. a. Disenyo b. Pamamaraan c. Sarbey d. Datos​

See also  Ano Ang Ginagawa Sa Punong Kahoy Na Nagiging Sanhi Ng Kalamida...

Answer:

1. C. Deskriptibo

2. A. Kuwantitatibo

3. C. Komparatibo

4. B. Pagsusuri

5. C. Sarbey

6. A. Disenyo

7. A. Interbyu

8. A. Pananaliksik

9. A. Case Study

10. D. Datos

Explanation:

Tamang Sagot sa bahay.

Answer:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. B

6. C

7. A

8. A

9. D

10. B

Explanation:

SANA MAKATULONG ITO SAINYO