1. Ano Ang Pananaliksik? 2. Magbigay Ng Kahalagahan Ng Pananaliksik? 3. Ib…

1. Ano ang pananaliksik?

2. Magbigay ng kahalagahan ng Pananaliksik?

3. Ibigay ang mga layunin ng Pananaliksik?

4. Pumili ng isang disenyo ng pananaliksik?Ipaliwanag kung bakit ito

ang napili?

5. Ibigay ang mga bahagi ng pananaliksik.

Answer:

1.Ang pananaliksik ay “malikhain at sistematikong gawain na isinagawa upang madagdagan ang stock ng kaalaman”. Ito ay nagsasangkot ng koleksyon, organisasyon at pagsusuri ng impormasyon upang madagdagan ang pag-unawa sa isang paksa o isyu. Ang isang proyekto sa pananaliksik ay maaaring isang pagpapalawak sa nakaraang gawain sa larangan

2.Ang layunin ng pananaliksik ay ipaalam ang aksyon. Kaya, ang iyong pag-aaral ay dapat maghangad na isakonteksto ang mga natuklasan nito sa loob ng mas malaking bahagi ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay dapat palaging may mataas na kalidad upang makabuo ng kaalaman na naaangkop sa labas ng setting ng pananaliksik.

3.-Ang pangunahing layunin ng pananalksik ay

ang preservasyon at pagpapabuti ng kalidad

ng pamumuhay ng tao. Lahat ng uri ay

nakatuon sa layuning ito.

-Wika nga nina Good at Scates (1972), The

purpose of research is to serve man and the goal is the good life.

4.ang napili ko ay deskriptibo dahil dito ay pinagaralan ang kasalukuyang ginagawa, pamantayan at kalagayan

5.Isuliranin at kaligiran, metodo ng pananaliksik,

pangongolekta ng datos, interview, pagsusuri at interpretasyon ng mga datos, paglalahad ng resulta ng pananaliksik

Explanation:

HOPE IT HELPS

See also  7. Alin Sa Mga Sumusunod Ang Unang Dapat Gawin Sa Pagsulat Ng Sinopsis O Buod? A....