1. Ano Ang Pagkakaugnay At Kahalagahan Ng Kita, Pagkonsumo, Pag-ii…

1. Ano ang pagkakaugnay at kahalagahan ng kita, pagkonsumo, pag-iimpok at
pamumuhunan bilang
salik ng ekonomiya?​

Answer:

Ang pagkonsumo o paggamit o paggastos ay isang pangunahing konsepto ng ekonomika at pinag-aaralan din sa maraming larangan ng araling panlipunan.Partikular na interesado ang mga ekonomista sa kaugnayan ng paggastos at kita na nakamodelo sa punsyon ng pagkonsumo.

Explanation:

Ang pinakatiyak na layunin ng bahaging ito ay matutuhan mo bilang mag-aaral ang mahahalagang ideya o konsepto tungkol sa kita, pag-iimpok, at pagkonsumo. Inaasahang magagabayan ka ng mga inihandang gawain at teksto upang masagot kung papaano nauugnay ang kita, pag-iimpok, at pagkonsumo

pa brainliest po

See also  Mga Kalamidad Sa Pilipinas At Alamin Ang Sanhi Bunga At Epekto Nito Sa Kapal...