1. Ang Suliranin At Kaligiran Nito * A. Kahalagahan Ng Pag-aaral…

1. Ang Suliranin at Kaligiran Nito *

a. Kahalagahan ng Pag-aaral

b. Disenyo ng Pananaliksik

C. Listahan ng mga Sanggunian

2. Disenyo at Paraan ng Pananaliksik *

a. Panimula

b. Kongklusyon

c. Tritment ng mga Datos

3. Kabanata V *

a. Depinisyon ng mga Terminolohiya

b. Rekomendasyon

C. Apendiks

4. Pahinang Preliminari *

a. Pasasalamat

b. Kaugnay na Pag-aaral

c. Instrumento ng Pananaliksik

5. Ang Suliranin at Kaligiran Nito *

a. Saklaw at Limitasyon

b. Respondente

c. Lagom

Answer:

1.b

2.c

3.a

4.b

5.a

Explanation:

thank you

Answer:

1.)  A. Kahalagahan ng Pag-aaral

2.) B. Konklusyon

3.) B. Rekomendasyon

4.) A. Pasasalamat

5.) A. Saklaw at Limitasyon

Explanation:

Yan po yung mga tamang sagot

PLEASE MARK ME BRAINLIEST

For Other Questions Please Visit:

https://quizlet.com/438426434/filipino-flash-cards/

See also  Pagsasanay: Gamitin Sa Pangungusap Ang Sumusunod Na Pananda Sa Mabisang Paglalahad...