1. Alin Sa Mga Sumusunod Ang Pangunahing Layunin Ng Sanaysay? A. Magbaha…

1. alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng sanaysay?
A. magbahagi ng kaalaman
B. magpahayag ng opinyon
C. magbigay ng kasiyahan
D. lahat ng nabanggit
2. anong bahagi ng sanaysay ang naglalaman ng thesis statement?
A. pamagat
B. kongklusyon
C. katawan
D. panimula
3. ano ang naglalaman ng katawan ng isang sanaysay?
A. mga halimbawa
B. thesis statement
C. mga kaalaman
D. mga argumento o mga punto
4. anong bahagi ng sanaysay ang naglalaman ng mga datos at halimbawa?
A. pamagat
B. kongklusyon
C. katawan
D. panimula​

Answer:

1.D

2.C

3.B

4.B

ayah na po thanks

See also  May Mga Ginawa Ka Na Ba Sa Mga Simpleng Pamamaraan Para Mapabuti Ang Iyong Kalagaya...