1. Alin Sa Mga Alituntunin Sa Pagsulat Ng Naratibong Ulat Ang Nalabag Ng Pahaya…

1. Alin sa mga alituntunin sa pagsulat ng naratibong ulat ang nalabag ng pahayag na: “Nagtapos ang aming gawain na mayroong saya sa mukha ang bawat isa.”? A. Huwag husgahan ang damdamin ng mga taong kasangkot sa kaganapan batay sa kung anong nakita mo sa ekspresyon ng kanilang mukha maging ang iyong sariling damdamin. B. Mahigpit na ipinagbabawal ang patalon-talon na pagsasalaysay at walang kaisahan sa paghahabi ng mga pangyayaring nagdudulot ng kalituhan sa mga mambabasa. C. Kinakailangan sa pagsulat ng ganitong uri ng sulatin ang maayos na paglalahad ng mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga ito. D. Marapat na kawili-wili simula, umpisa hanggang wakas. 2. Alin sa mga pahayag ang totoo patungkol sa simula ng binasang teksto? A. May kawili-wiling pamagat. B. Inilahad ang aral sa pangyayaring naganap. C. Patalon-talon ang pagsasalaysay ng mga pangyayari. D. Nasunod ang prinsipyo ng pagsulat ng panimula na marapat na isulat kung sino-sinong tao ang nagsalita, nagbigay ng pampasiglang bilang at iba pa. 3. Alin sa mga pahayag ang hindi nagsasaad ng mga katotohanan ukol sa tekto? A. Inilahad ang aral sa naganap na pangyayari. B. Ipinakita sa simula ang pinakamahahalagang detalye o pangyayari. C. Mali ang pagkakaulit ng mga ngalan ng taong kasangkot sa pangyayari. D. Ang pagkakasalaysay sa mga pangyayari ay nasa kronolohikal na porma 4. Alin sa mga katangian ang hindi nabanaag sa binasang teksto? A. May mabuting pamagat B. May mahalagang paksa C. Kawili-wili simula umpisa hanggang wakas D. Hindi maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari 5. Sa paanong paraan nagtapos ang binasang naratibong ulat? A. Nagtapos ito sa pamamagitan ng paglalahat. B. Walang nangyaring resolusyon ukol sa paksa. C. Nagwakas ito sa isang kotasyon o kasabihan. D. Nagbigay ng mahalagang resolusyon ang may-akda. 6. “Noong nagsisimula na ang gawain, marami kaming naranasang problema at natutuhan kong magtiwala sa aking mga kasama sa pagbuo ng mga desisyon. Namulat kami na pahalagahan ang bawat papel na ginagampanan ng bawat miyembro, maliit man o malaki ito.” Alin sa mga katwiran ang angkop sa isinasaad ng pahayag? A. Ito ay marapat na alisin sapagkat wala itong kahit na anong papel na ginagampanan sa teksto. B. Ang pahayag ay angkop sa wakas dahil ang tono nito ay nagpapakita ng isang mahalagang kongklusyon. C. Ang pahayag ay marapat na ilagay sa umpisa ng naratibong ulat upang ito ay maging kapukaw-pukaw ng pansin. D. Marapat na ito ay nasa gitnang bahagi ng naratibong ulat sapagkat ito ay nagnanakita ng mga detalve natungkol sa nanevavari​

See also  Pasasalamat Sa Wika Sanaysay 300 Na Salita​

Answer: oh eto na sakit ng ulo ko jan

1. Ang pahayag na “Nagtapos ang aming gawain na mayroong saya sa mukha ang bawat isa” ay naglabag sa alituntunin na

B. Mahigpit na ipinagbabawal ang patalon-talon na pagsasalaysay at walang kaisahan sa paghahabi ng mga pangyayaring nagdudulot ng kalituhan sa mga mambabasa. Ang pahayag na ito ay nagbibigay ng emosyonal na pagsasalaysay na walang konkretong detalye o impormasyon tungkol sa mga pangyayari.

2. Ang totoo patungkol sa simula ng binasang teksto ay ang pahayag na

A. May kawili-wiling pamagat. Ang binasang teksto ay may interesanteng pamagat na Ibong Adarna, na nagbibigay ng impormasyon sa mambabasa ukol sa pangunahing paksa ng naratibo.

3. Ang pahayag na

C. Mali ang pagkakaulit ng mga ngalan ng taong kasangkot sa pangyayari ay hindi nagsasaad ng katotohanan ukol sa teksto. Hindi binanggit sa mga pahayag kung may pagkakamali sa pagkakaulit ng mga ngalan.

4. Ang katangiang hindi nabanaag sa binasang teksto ay ang

D. Hindi maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi nabigyan ng impormasyon sa mga pahayag kung ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay maayos o hindi.

5. Ang binasang naratibong ulat ay nagtapos sa paraang

B. Walang nangyaring resolusyon ukol sa paksa. Walang binanggit sa mga pahayag kung mayroong resolusyon o wakas na naganap sa kuwento.

diko magets yung number 6

Explanation: